Dokument

 

Dokument och blanketter


Årsstämma 2020

Protokoll

Dagordning

Årsredovisning 2019

Budgetförslag 2020-2021

Revisorernas berättelse

Valberedningens förslag


---


Gruppavtal

Information om gruppavtal från Comhem - Bredband

Information om gruppavtal från Comhem - TiVo (TV)

 

Gruppanslutningsavtal


---


Medlemskap i Bälaryd ekonomisk förening

Anslutningsavtal

Markupplåtelseavtal

Överlåtelseavtal medlemsskap

Överlåtelse-/uppsägningsavtal gruppanslutning


Protokoll från årsmöte 2019

Årsredovisning 2018


Stadgar


---


Lathund för felsökning

GDS felsökning
---


Snabbkurs i nätverkskopplingar


För att öka medlemmarnas tekniska kunnande.


Nätverkssladd, RJ-45, CAT5, CAT6. - Alla dessa ord är olika benämningar som syftar till vanlig nätverkssladd. RJ-45 är själva kontakten medan CAT5 och CAT6 är olika varianter på sladden. För vardagligt bruk spelar sladdtyp mindre roll. En nätverkssladd består av 4 kabelpar som är tvinnade. Att använda nätverkssladd för kommunikation mellan router, dator, TV-box, etc. är det snabbaste och mest pålitliga (frånsett fiber, vilket mycket sällan används i hemmet). Nackdelen med nätverkssladden är att den är just en sladd. Den är inte trådlös utan måste dras över golv, i lister, genom tak och väggar. En nätverkssladd mår inte bra av att klämmas, knytas eller vinklas för hårt. Vanligtvis ingår ett par kortare (1-2m) nätverkssladdar för inkopplingarna fiberomvandlare till router och router till TV-box/TiVo. Övriga och längre sladdar inhandlas separat.


Trådlöst nätverk, WiFi. - Trådlöst nätverk innebär att datorer, telefoner, surfplattor, routrar, etc. kommunicerar genom luften. Det kan jämföras med att enheterna pratar med varandra genom tal. Precis som för tal är det väldigt känsligt vad som är ivägen för signalerna. Till exempel betong är svårt att ta sig igenom, medan trä är lättare. Bäst går signalerna vid fri sikt mellan enheterna. Trådlös kommunikation är känsligt för störningar från exempelvis mikrovågsugn. Trots alla "brister" är trådlöst nätverk väldigt vanligt och i många fall väldigt smidigt. Dock skulle jag inte rekommendera att koppla in TV-box eller TiVo trådlöst då bildöverföring (alltså att skicka video över nätverket) kräver ganska hög hastighet och framförallt hög pålitligthet. Trådlösa nätverk har vanligtvis inte den pålitlighet som krävs, speciellt vid live-TV då det inte tillåter buffring (att "ladda ned" i förväg). Ni kan givetvis testa och om det fungerar, grattis! För att vara mer säker på att det kommer fungera skulle jag räkna med att koppla in TiVo eller TV-box med nätverkssladd eller Homeplug.


Homeplug - Nätverk genom eluttaget. Det innebär att man kopplat två eller fler dosor i varsitt vägguttag, dessa kopplas sedan genom nätverkssladd in i de enheter som ska kopplas ihop, typ router och dator eller TiVo/TV-box. Dosorna kommunicerar då genom elnätet. Bäst blir det om dosorna sitter på samma fas och på samma säkring, men det fungerar även om de är på olika fas och säkring. Homeplug är oftast smidigare än att dra nätverkssladd och snabbare och stabilare än trådlöst. Nackdelen med Homeplug är dels att dosorna kostar pengar och dels att de är relativt känsliga mot åska. Homeplug-dosorna fungerar bäst om de får sitta direkt i vägguttaget, alltså utan grenfördelare och förlängningssladdar. I vissa fall fungerar de inte alls om de sitter i en grenfördelare. För Homeplug finns två huvudsakliga standarder, AV och AV2. Välj enheter som är något av dessa. AV2 är nyare och snabbare. Det är även bakåtkomplatibelt, så en AV2-dosa kan kommunicera med en AV-dosa (i den hasighet som AV-dosan tillåter). Här är ett exempel på AV2-Homeplug-dosor. Homeplug är alltså något som inte följer med som tillbehör utan måste inhandlas separat.