HemVälkommen till Bälaryd Fiber


Vi är en ekonomisk förening vars syfte är att tillhandahålla fiberanslutning till Aneby kommuns sydvästra fjärdedel samt en del av Nässjö kommun. Vi är drygt 200 medlemmar med sammanlagt 270 anslutningar.


På denna hemsida finns information om föreningen och blanketter för våra medlemmar.


När du som medlem säljer ditt hus

Kom ihåg att anmäla till oss om du flyttar och en annan person tar över din anslutning. Då ska du överlåta ditt medlemskap i vår förening och eventuella avtal på bredbandstjänster till den nya ägaren eller boenden. Dessutom ska du anmäla ändringen till den tjänsteleverantör (exempelvis ComHem). Mer information finns på sidan om Ägarbyte.


Störningar i nätet?

Upplever du störning i nätet kontrollerar du din utrustning enligt vår lathund (klicka på länken). Kvarstår störningarna hör av dig till din tjänsteleverantör. Är du ansluten via vårt gruppavtal så går du in på www.comhem.se eller ringer till ComHem på telefonnummer 90 222.


Förmånligt gruppavtal

Vi erbjuder våra medlemmar, förutom själva fiberanslutning, ett förmånligt gruppavtal för bredband, telefoni och TV. Just nu är det ComHem som levererar våra tjänster inom gruppavtalet.
Byggt med stöd av EU och landsbygdsprogrammet

Det optiska glasfasernätet som idag ägs och förvaltas av Bälaryd Fiber ekonomisk förening har bygts

mellan 2014 och 2016 med hjälp av stöd från EU och landsbygdsprogrammet.


Kontakt: styrelsen@balarydfiber.se