Tjänster


Information om driften och utrustning


Vid problem med tjänsten

Problem med tjänsten kan bero på fel varsomhelst i kedjan (TV, TiVo, Router, Medieomvandlare, nätet, eller något längre bort). För att lättare upptäcka fel som beror på saker vi kan kontrollera har vi gjort ett dokument "GDS felsökning" som man bör gå igenom innan man tar felsökningen vidare till Comhem eller oss i styrelsen. Dokumentet hittas under DOKUMENT.


Ändring av uppgifter till medlem

Föreningen har inget automatiskt sätt att upptäcka ändringar hos medlemmar (telefonnummer, mailadress, etc.). Det är därför viktigt att medlemmarna rapporterar sådana ändringar till styrelsen. Detsamma gäller vid ägarbyte av fastighet.


Inkoppling av utrustning

För de med gruppanslutning kommer dessa enheter finnas och behöva kopplas in:

 • Fiberomvandlare - Tillhandahålls och installeras av Quadracom. Omvandlar ljussignalen som går i fibertråden till elektricitet i form av en vanlig nätverkskabel. Sitter på väggen inomhus, vanligtvis nära där fibern kommer in i huset. Ska kopplas till routern i en speciell port som oftast heter WAN.
 • Router - Håller ihop det interna nätverket i huset och skickar information till rätt ställe. Lite metaforiskt kan man kalla routern för spindeln i nätet. Routern har trådlöst nätverk och 4 portar för nätverkssladdar (LAN-portar).
 • TiVo-box - En "smart" TV-box. Omvandlar datatrafik till signaler som en TV kan spela upp. För mer information om vad TiVo kan göra, se Comhems hemsida. TiVo-boxen ska kopplas med vanlig nätverkssladd till Routern. Det finns även ett tillbehör man kan köpa till och koppla in i TiVo för att göra den trådlös. Läs mer om trådlöst nätverk i snabbkursen nedan.Tillgängliga tjänster i fibernätet


Gruppanslutning

Den gruppanslutning som finns att tillgå tillhandahålls av Comhem. Den innehåller:

 • Internet 250/10 inklusive en trådlös router med 4 LAN-portar.
 • TV: TiVo Bas. Detta alternativ finns inte på Comhems hemsida utan är något som är unikt för gruppanslutningen. Det är samma paket som Comhems baspaket men innehåller även en TiVo-box , beskriven här. Notera att kanalutbudet är det som beskrivs under baspaketet, så för att få tillgång till playkanaler och TiVoToGo behöver man uppgradera till "TiVo mellan".
 • Telefon med minsta debitering 29:-. Detta kan väljas bort.


Detta kostar 349 kr per månad och kommer att betalas till föreningen kvartalsvis. Telefonavräkningen och eventuella tilläggstjänster kommer faktureras av Comhem direkt till medlemmen.


Bredbandstjänster utanför gruppanslutning

För de som inte är med i gruppanslutningen finns det en portal där man kan beställa de tjänster man vill ha. Portalen tillhandahålls av vår kommunikationsoperatör (KO) som heter Zitius. Portalen heter Qmarket. Utbud och priser finns på http://jonkoping.qmarket.se/.Fastighetsägare som hyr ut


Fastighetsägaren väljer om gruppanslutning ska användas eller inte, eventuellt i samråd med hyresvärden.

Två valmöjligheter finns:


1. Gruppanslutning

Hyresvärd

 • Fastighetsägaren tecknar och binder sig för ett betalningsansvar gentemot föreningen på 349kr/mån i 36 månader, även för hyresgäster, men tar inte på sig något ytterligare betalningsansvar för någon tilläggstjänst inklusive telefoni.
 • Det är sedan upp till fastighetsägaren att hantera och reglera detta gentemot hyresgästen, samt hantera frågan vid byte av hyresgäst.
 • Säljer ägaren fastigheten går det fortfarande bra att utnyttja rätten till förtida uppsägning, även för gruppanslutning till hyresgäst.

Hyresgäst

 • Vid avrop av gruppanslutningen ringer hyresgästen till Comhem och får då uppge sin fastighetsbeteckning så att Comhem ska veta vilken port (fiber) som ska aktiveras, samt ange sina personuppgifter, namn, postadress, personnummer osv. Om det finns flera fastigheter på samma fastighetsbeteckning så är de markerade med A, B, C etc. på kartan. Även denna bokstav hör till fastighetsbeteckningen vid beställning.
 • Sedan skickas utrustning och eventuella fakturor för telefoni och tilläggstjänster till hyresgästen, som också själv står ansvaret för uppsägning vid flytt, ev. bindningstider etc.

2. Brdbandstjänster utanför gruppanslutning - Qmarket

Hyresvärd: Om gruppanslutning inte ska användas behöver inte hyresvärden göra något annat än lämna in blanketten om val av gruppanslutning.

Hyresgäst: Qmarket fungerar på ungefär samma sätt som vid gruppanslutning, första gången man loggar in på sin anslutning så skapar man ett konto där man uppger sitt anslutnings-ID (=fastighetsbeteckning) sina personuppgifter (=faktureringsadress) och sedan tecknar man de tjänster man vill ha. Eftersom nätavgiften kommer som kickback krävs ingen inblandning av hyresvärden och fakturorna kommer till användaren/hyresgästen som också har att hantera uppsägningstider etc.Frågor och vidare information


Om ni har frågor gällande utrustningen och inkopplingen av den och inte hittar svar varken här eller på Comhems hemsida, ring eller skicka ett mail till mig. Jag föredrar mail så jag kan svara när det passar i min vardag.


Magnus Bergenholm

maggu658[snabel-a]gmail.com

070-396 32 36Snabbkurs i nätverkskopplingar


För att öka medlemmarnas tekniska kunnande.


Nätverkssladd, RJ-45, CAT5, CAT6. - Alla dessa ord är olika benämningar som syftar till vanlig nätverkssladd. RJ-45 är själva kontakten medan CAT5 och CAT6 är olika varianter på sladden. För vardagligt bruk spelar sladdtyp mindre roll. En nätverkssladd består av 4 kabelpar som är tvinnade. Att använda nätverkssladd för kommunikation mellan router, dator, TV-box, etc. är det snabbaste och mest pålitliga (frånsett fiber, vilket mycket sällan används i hemmet). Nackdelen med nätverkssladden är att den är just en sladd. Den är inte trådlös utan måste dras över golv, i lister, genom tak och väggar. En nätverkssladd mår inte bra av att klämmas, knytas eller vinklas för hårt. Vanligtvis ingår ett par kortare (1-2m) nätverkssladdar för inkopplingarna fiberomvandlare till router och router till TV-box/TiVo. Övriga och längre sladdar inhandlas separat.


Trådlöst nätverk, WiFi. - Trådlöst nätverk innebär att datorer, telefoner, surfplattor, routrar, etc. kommunicerar genom luften. Det kan jämföras med att enheterna pratar med varandra genom tal. Precis som för tal är det väldigt känsligt vad som är ivägen för signalerna. Till exempel betong är svårt att ta sig igenom, medan trä är lättare. Bäst går signalerna vid fri sikt mellan enheterna. Trådlös kommunikation är känsligt för störningar från exempelvis mikrovågsugn. Trots alla "brister" är trådlöst nätverk väldigt vanligt och i många fall väldigt smidigt. Dock skulle jag inte rekommendera att koppla in TV-box eller TiVo trådlöst då bildöverföring (alltså att skicka video över nätverket) kräver ganska hög hastighet och framförallt hög pålitligthet. Trådlösa nätverk har vanligtvis inte den pålitlighet som krävs, speciellt vid live-TV då det inte tillåter buffring (att "ladda ned" i förväg). Ni kan givetvis testa och om det fungerar, grattis! För att vara mer säker på att det kommer fungera skulle jag räkna med att koppla in TiVo eller TV-box med nätverkssladd eller Homeplug.


Homeplug - Nätverk genom eluttaget. Det innebär att man kopplat två eller fler dosor i varsitt vägguttag, dessa kopplas sedan genom nätverkssladd in i de enheter som ska kopplas ihop, typ router och dator eller TiVo/TV-box. Dosorna kommunicerar då genom elnätet. Bäst blir det om dosorna sitter på samma fas och på samma säkring, men det fungerar även om de är på olika fas och säkring. Homeplug är oftast smidigare än att dra nätverkssladd och snabbare och stabilare än trådlöst. Nackdelen med Homeplug är dels att dosorna kostar pengar och dels att de är relativt känsliga mot åska. Homeplug-dosorna fungerar bäst om de får sitta direkt i vägguttaget, alltså utan grenfördelare och förlängningssladdar. I vissa fall fungerar de inte alls om de sitter i en grenfördelare. För Homeplug finns två huvudsakliga standarder, AV och AV2. Välj enheter som är något av dessa. AV2 är nyare och snabbare. Det är även bakåtkomplatibelt, så en AV2-dosa kan kommunicera med en AV-dosa (i den hasighet som AV-dosan tillåter). Här är ett exempel på AV2-Homeplug-dosor. Homeplug är alltså något som inte följer med som tillbehör utan måste inhandlas separat.