Tjänster


Information om driften och utrustning


Vid problem med tjänsten

Problem med tjänsten kan bero på fel varsomhelst i kedjan (TV, TiVo, Router, Medieomvandlare, nätet, eller något längre bort). För att lättare upptäcka fel som beror på saker vi kan kontrollera har vi gjort ett dokument "GDS felsökning" som man bör gå igenom innan man tar felsökningen vidare till Comhem eller oss i styrelsen. Dokumentet hittas under DOKUMENT.


Ändring av uppgifter till medlem

Föreningen har inget automatiskt sätt att upptäcka ändringar hos medlemmar (telefonnummer, mailadress, etc.). Det är därför viktigt att medlemmarna rapporterar sådana ändringar till styrelsen. Detsamma gäller vid ägarbyte av fastighet.


Inkoppling av utrustning

För de med gruppanslutning kommer dessa enheter finnas och behöva kopplas in:

 • Fiberomvandlare - Tillhandahålls och installeras av Quadracom. Omvandlar ljussignalen som går i fibertråden till elektricitet i form av en vanlig nätverkskabel. Sitter på väggen inomhus, vanligtvis nära där fibern kommer in i huset. Ska kopplas till routern i en speciell port som oftast heter WAN.
 • Router - Håller ihop det interna nätverket i huset och skickar information till rätt ställe. Lite metaforiskt kan man kalla routern för spindeln i nätet. Routern har trådlöst nätverk och 4 portar för nätverkssladdar (LAN-portar).
 • TiVo-box - En "smart" TV-box. Omvandlar datatrafik till signaler som en TV kan spela upp. För mer information om vad TiVo kan göra, se Comhems hemsida. TiVo-boxen ska kopplas med vanlig nätverkssladd till Routern. Det finns även ett tillbehör man kan köpa till och koppla in i TiVo för att göra den trådlös. Läs mer om trådlöst nätverk i snabbkursen nedan.Tillgängliga tjänster i fibernätet


Gruppanslutning

Den gruppanslutning som finns att tillgå tillhandahålls av Comhem. Den innehåller:

 • Internet 250/10 inklusive en trådlös router med 4 LAN-portar.
 • TV: TiVo Bas. Detta alternativ finns inte på Comhems hemsida utan är något som är unikt för gruppanslutningen. Det är samma paket som Comhems baspaket men innehåller även en TiVo-box , beskriven här. Notera att kanalutbudet är det som beskrivs under baspaketet, så för att få tillgång till playkanaler och TiVoToGo behöver man uppgradera till "TiVo mellan".
 • Telefon med minsta debitering 29:-. Detta kan väljas bort.


Detta kostar 349 kr per månad och kommer att betalas till föreningen kvartalsvis. Telefonavräkningen och eventuella tilläggstjänster kommer faktureras av Comhem direkt till medlemmen.


Bredbandstjänster utanför gruppanslutning

För de som inte är med i gruppanslutningen finns det en portal där man kan beställa de tjänster man vill ha. Portalen tillhandahålls av vår kommunikationsoperatör (KO) som heter Zitius. Portalen heter Qmarket. Utbud och priser finns på http://jonkoping.qmarket.se/.Fastighetsägare som hyr ut


Fastighetsägaren väljer om gruppanslutning ska användas eller inte, eventuellt i samråd med hyresvärden.

Två valmöjligheter finns:


1. Gruppanslutning

Hyresvärd

 • Fastighetsägaren tecknar och binder sig för ett betalningsansvar gentemot föreningen på 349kr/mån i 36 månader, även för hyresgäster, men tar inte på sig något ytterligare betalningsansvar för någon tilläggstjänst inklusive telefoni.
 • Det är sedan upp till fastighetsägaren att hantera och reglera detta gentemot hyresgästen, samt hantera frågan vid byte av hyresgäst.
 • Säljer ägaren fastigheten går det fortfarande bra att utnyttja rätten till förtida uppsägning, även för gruppanslutning till hyresgäst.

Hyresgäst

 • Vid avrop av gruppanslutningen ringer hyresgästen till Comhem och får då uppge sin fastighetsbeteckning så att Comhem ska veta vilken port (fiber) som ska aktiveras, samt ange sina personuppgifter, namn, postadress, personnummer osv. Om det finns flera fastigheter på samma fastighetsbeteckning så är de markerade med A, B, C etc. på kartan. Även denna bokstav hör till fastighetsbeteckningen vid beställning.
 • Sedan skickas utrustning och eventuella fakturor för telefoni och tilläggstjänster till hyresgästen, som också själv står ansvaret för uppsägning vid flytt, ev. bindningstider etc.

2. Brdbandstjänster utanför gruppanslutning - Qmarket

Hyresvärd: Om gruppanslutning inte ska användas behöver inte hyresvärden göra något annat än lämna in blanketten om val av gruppanslutning.

Hyresgäst: Qmarket fungerar på ungefär samma sätt som vid gruppanslutning, första gången man loggar in på sin anslutning så skapar man ett konto där man uppger sitt anslutnings-ID (=fastighetsbeteckning) sina personuppgifter (=faktureringsadress) och sedan tecknar man de tjänster man vill ha. Eftersom nätavgiften kommer som kickback krävs ingen inblandning av hyresvärden och fakturorna kommer till användaren/hyresgästen som också har att hantera uppsägningstider etc.Frågor och vidare information


Om ni har frågor gällande utrustningen och inkopplingen av den och inte hittar svar varken här eller på Comhems hemsida, ring eller skicka ett mail till mig. Jag föredrar mail så jag kan svara när det passar i min vardag.


Magnus Bergenholm

maggu658[snabel-a]gmail.com

070-396 32 36