MedlemmarNya anslutningar och nytt medlemskap


Även om fibernätets byggnation är avslutat så finns det fortfarande en möjlighet att ansluta sin fastighet till fibernätet. Eftersom en ny anslutning betyder oftast en stor planerings- och byggnationsprocess och en stor insats bland annat av våra idellt arbetande områdesansvariga så tar en ny anslutning sin lilla tid. Vi försöker också att samordna flera nya anslutningar så att vi kan effektivisera vårt arbete.

Det finns ingen möjlighet att i dagsläget få bidrag för att bygga ut nätet. Detta innebär att nya medlemmar behöver stå för hela anslutningskostnaden själva. Där tillkommer också en insatts i den ekonomiska föreningen. Om inte fiber ledningen behöver grävas ner under en längre vägsträcka så kan man räkna med uppskattningsvis 25.000-40.000 SEK.


Intresseanmälan

Styrelsen har en lista på intresseanmälningar och när tillräckligt många anmält intresse startas ett nytt grävprojekt för att ansluta de nya. Kontakta styrelsen för att anmäla intresse. Se sida Kontakt.