Aktuellt


Aktuella meddelanden och nyheter


2020-03-18 - Tjänstepersoner jobbar hemifrån tack vare fibernätet

Tack vare fibernätet som Bälaryd Fiber ekonomisk förening driver går det att jobba hemifrån för bygdens tjänstepersoner. Med en uppkoppling på 250 Mbit/sek är det inget problem att få tillräckligt med datakapacitet för att jobba hemifrån.

När nu större arbetsgivare på grund av virusutbrottet Corvid-19 uppmanar sin tjänstepersonal att jobba hemifrån räcker fibernätets kapacitet för att arbete kan utföras på hemmaplan. Tjänstepersoner från kommunen, stora arbetsgivare som Husqvarna eller statliga myndigheter utnyttjar därför nu möjligheten att jobba hemifrån. På så sätt  bidrar Bälaryd Fiber ekonomisk förening till att de ekonomiska effekterna av virusutbrottet begränsas.

Bälaryd Fibers nät ger även nätkapacitet för eventuella distansstudier och fjärrundervisningar som blir aktuella för studenter och elever om bygdens skolor skulle tvingas stänga. Föreningens styrelse kommer göra sitt bästa för att säkerställa att uppkoppling finns.


2020-01-15 - Höjd medlemsavgift

Enligt beslut från årsmötet 2019 har medlemsavgiften höjts till 500:- /år. Motionen kom från valberedningen delvis till följd av att vi haft svårt att hitta folk till styrelsen. Höjningen från 200:- till 500:- är tänkt för att arvodera delar av det arbete som tidigare lagts ideellt på föreningen. 


2019-09-03 - Strömavbrott i nodhuset

Vi har haft en del problem med strömavbrott i nodhuset sedan ovädret i söndags. Idag (tisdag 3 sept) var strömmen borta vid 10-tiden på förmiddagen och kom tillbaka efter ett par timmar.

Vi hoppas Eon har fått koll på läget och att vi inte ska behöva drabbas mer av detta oväder.