Aktuellt


Aktuella meddelanden och nyheter


2020-07-01 - Protokoll från årsmötet

I måndags hölls årsmöte för Bälaryds Fiber ekonomisk förening. Protokollet och handlingar ligger under fliken Dokument.

Vi tackar Madeleine Magnfält för långt och ihärdigt arbete i styrelsen och för föreningen i allmänhet. Madeleine var en av initiativtagarna till att bilda föreningen och att bygga fibernätet kring Bälaryd. Samtidigt välkomnar vi Erik Gard som ny ledamot i styrelsen.


2020-06-14 - Årsmöte den 29 juni

På grund av den pågående Corona-pandemin har styrelsen valt att flytta årsmötet till den enligt lag sista möjliga tidpunkten. Årsmötet äger därför rum den 29 juni, kl 19 i Bälaryds bygdegård. Kallelsen har skickats till de mejladresser som finns i vårt register. Årsmöteshandlingar finns under fliken dokument.

Styrelsen uppmanar dig att inte delta på mötet om du känner dig sjuk eller tillhör riskgruppen för Covid-19. Använd möjligheten till ombud.


2020-03-18 - Tjänstepersoner jobbar hemifrån tack vare fibernätet

Tack vare fibernätet som Bälaryd Fiber ekonomisk förening driver går det att jobba hemifrån för bygdens tjänstepersoner. Med en uppkoppling på 250 Mbit/sek är det inget problem att få tillräckligt med datakapacitet för att jobba hemifrån.

När nu större arbetsgivare på grund av virusutbrottet Corvid-19 uppmanar sin tjänstepersonal att jobba hemifrån räcker fibernätets kapacitet för att arbete kan utföras på hemmaplan. Tjänstepersoner från kommunen, stora arbetsgivare som Husqvarna eller statliga myndigheter utnyttjar därför nu möjligheten att jobba hemifrån. På så sätt  bidrar Bälaryd Fiber ekonomisk förening till att de ekonomiska effekterna av virusutbrottet begränsas.

Bälaryd Fibers nät ger även nätkapacitet för eventuella distansstudier och fjärrundervisningar som blir aktuella för studenter och elever om bygdens skolor skulle tvingas stänga. Föreningens styrelse kommer göra sitt bästa för att säkerställa att uppkoppling finns.


2020-01-15 - Höjd medlemsavgift

Enligt beslut från årsmötet 2019 har medlemsavgiften höjts till 500:- /år. Motionen kom från valberedningen delvis till följd av att vi haft svårt att hitta folk till styrelsen. Höjningen från 200:- till 500:- är tänkt för att arvodera delar av det arbete som tidigare lagts ideellt på föreningen. 


2019-09-03 - Strömavbrott i nodhuset

Vi har haft en del problem med strömavbrott i nodhuset sedan ovädret i söndags. Idag (tisdag 3 sept) var strömmen borta vid 10-tiden på förmiddagen och kom tillbaka efter ett par timmar.

Vi hoppas Eon har fått koll på läget och att vi inte ska behöva drabbas mer av detta oväder.