Medlemmar

Bälaryd fiber ekonomisk förening

- Tillsammans bygger vi ett fibernät i Bälaryd socken med omnejd

Nya medlemmar?

Grävningen är avslutad så eventuella nya medlemmar innebär en stor process. Det finns ingen möjlighet att i dagsläget få bidrag för att bygga ut nätet så nya medlemmar kommer få stå för hela kostnaden själva, uppskattningsvis 25.000-40.000 SEK. Styrelsen har en lista på intresseanmälningar och när tillräckligt många anmält intresse startas ett nytt grävprojekt för att ansluta de nya. Kontakta styrelsen för att anmäla intresse. Se sida Kontakt.