Kartor

Bälaryd fiber ekonomisk förening

- Tillsammans bygger vi ett fibernät i Bälaryd socken med omnejd
Nu är grävning och fiberdragning färdig. Dragningen är inmätt med GPS. Båda kartfilerna visar samma fiberdragning.


Karta över fiberdragningen