Kartor

Bälaryd fiber ekonomisk förening


- Tillsammans bygger vi ett fibernät i Bälaryd socken med omnejd

Nu är grävning och fiberdragning färdig. Dragningen är inmätt med GPS. Båda kartfilerna visar samma fiberdragning.


Karta över fiberdragningen